Ogłoszenie

 

Poszukujemy laborantki do pracy w laboratorium w Mleczarni w Łasku

  • praca wg ustalonego planu kontroli jakości,
  • pobieranie i rejestracja próbek surowca, wyrobów gotowych wykonywanie badań fizykochemicznych i organoleptycznych, sprawdzanie wyników na zgodność z wymaganiami specyfikacji,
  • raportowanie wyników z kontroli i analiz, informowanie przełożonych, nadzór produkcyjny o stwierdzonych nieprawidłowościach,
  • dbałość o ład i porządek w laboratorium oraz o stan techniczny powierzonej aparatury i sprzętu laboratoryjnego.

Wymagania

  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • wykształcenie średnie kierunkowe (chemia, chemia spożywcza, technologia żywności),
  • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
  • umiejętność współpracy z zespołem